♥ChanBaekVN SubTeam♥

– Page này là nơi tổng hợp các tác phẩm của ChanBaekVN SubTeam
– ChanBaekVN SubTeam gồm :
+ Dâu 96er ở Hồ Chí Min
+ Pän Pän 96er ở Hà Nội
+ Hột Mít Luộc 90er ở Hồ Chí Min
+ Vik 96er ở Đà Nẵng
+
+
+

Đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian

1) [ChanBaekVN SubTeam][VietSub] I’ll protect you – ChanBaek Version

EngTrans : http://withjyj.wordpress.com/
VieTrans : Yummy@ChanBaekVN translator
Vid Subbed by : Dâu@ChanBaekVN Subber

2) [ChanBaekVN SubTeam][VietSub] ROSE – ChanBaek Version

VieTrans : Woo + Baekiel
Vid Subbed by : Hột Mít Luộc@ChanBaekVN Subber

3) [ChanBaekVN SubTeam][VietSub][Pre-debut] 090531 BaekHyun và các bạn đánh Hapkido

VieTrans : Hột Mít Luộc
Vid Subbed by : Hột Mít Luộc@ChanBaekVN Subber

4) [ChanBaekVN SubTeam][VietSub] What’s Your Name? – ChanBaek Version

Source EngTrans : mp3.zing.vn
VieTrans : Jenny@ChanBaekVN translator
Vid Subbed by : Vik@ChanBaekVN Subber

5) [ChanBaekVN SubTeam][VietSub] Miss Korea – BaekHyun Version

EngTrans : POP!GASA
VieTrans : Jenny@ChanBaekVN translator
Vid Subbed by : Vik@ChanBaekVN Subber

6) [ChanBaekVN SubTeam][FMV] Mưa – ChanBaek Version

Vid Subbed by : Vik@ChanBaekVN Subber

7) [ChanBaekVN SubTeam][FMV] 131127 Happy birthaday to ChanYeol

Vid Subbed by : Vik@ChanBaekVN Subber

8) [ChanBaekVN SubTeam][FMV] Chocolate – ChanBaek Version

Vid Subbed by : Vik@ChanBaekVN Subber

JUST WATCH OR DOWNLOAD , DO NOT RE-UP

============

Thân : ♥ChanBaekVN♥

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s