♥ChanBaekVN Tổng hợp♥

Đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian

  1. [ChanBaekVN] Tổng hợp ChanBaek Confessions ♥
  2. [PICS][FANMADE][ChanBaekVN Tổng hợp] Ảnh cưới ChanBaek
  3. [PICS][FANMADE][ChanBaekVN Tổng hợp] EXO girl Version
  4. [PICS][FANMADE][ChanBaekVN Tổng hợp] EXO Danmei Version (phiên bản đam mỹ)
  5. [PICS][FANMADE][ChanBaekVN Tổng hợp] Những ChanBaek FANMADE bất hủ
  6. [TRANS][OFFICIAL] Tổng hợp LINE của EXO (bài đăng và trả lời tự động)
  7. [PICS][TRANS] 130516 Tổng hợp ảnh teaser “XOXO” của EXO
  8. [VIDEO][ChanBaekVN Tổng hợp] WOLF live (chỉ 720pHD và 1080pHD]
  9. [PICS][ChanBaekVN tổng hợp] Park YooRa – Chị gái ChanYeol | Park YooRa – ChanYeol’s sister

============

Thân : ♥ChanBaekVN♥

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s