♥ChanBaekVN’s Notice♥

– Page này là nơi tổng hợp các sự kiện của CBVN. Gồm các Project,Offline,…

Đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian

1) [NOTICE] Cách vào WordPress nếu bạn bị chặn

2) [NOTICE] ChanBaekVN chuyển miền từ chanbaekvn.wordpress.com thành chanbaekvn.com

3) [NOTICE][ChanBaekVN] ChanBaekVN hoạt động chậm lại trong 3 tuần

4) [NOTICE][ChanBaekVN] ChanBaekVN hoạt động chậm lại trong 6 tháng

============

Thân : ♥ChanBaekVN♥

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s