♥ChanBaekVN’s Polls♥

– Đây là page tổng hợp các bình chọn trên ♥ChanBaekVN♥

Đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian

1) [POLL][ChanBaekVN] Bình chọn hiệu quả làm việc của admin Facebook thực tập Mon [CLOSED]

2) [POLL][ChanBaekVN] Bình chọn hiệu quả làm việc của admin Facebook thực tập Cảo [CLOSED]

3) [POLL][ChanBaekVN] Bình chọn hiệu quả làm việc của admin Facebook thực tập Mic [CLOSED]

============

Thân : ♥ChanBaekVN♥

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s