♥ChanBaekVN FicTeam♥

– Fic ở mục này do author của ♥ChanBaekVN♥ viết,là ĐỘC QUYỀN , DON’T TAKE OUT

– Nếu bạn thấy khả năng viết fic của mình không tồi và quan trọng là bạn muốn đóng góp cho CBVN,hãy điền vào mẫu sau : https://docs.google.com/forms/d/1vka8Acc97t4Z67KyCgnUYKQ12aN4VguXzHHzFReeRxM/viewform

– ♥Password♥ các bạn đọc kĩ trước hỏi.

anh-doc-dao-15

CHANBAEK

1. [Fanfic/Longfic][ChanBaekVN FicTeam] Hello Baby! Come to me

2. [Fanfic/Shortfic][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Pleaser,love me …!

3. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Don’t need to talk

4. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Beautiful Nightmare

5. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] On Rainy Day

6. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Chúc bé ngủ ngon

7. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Chạy trốn những cơn mưa

8. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Ở bên anh suốt đời đi

9. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Thỏ hóa sói

10. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] I Got You!

11. [Fanfic/Drabble][ChanBaek][Gifts for ChanBaekVN] Long Red String Ties A FireFly

12. [Fanfic/Shortfic][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] November 27th

13. [Fanfic/Series][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] The price of onething

14. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Red Wings Of The Angel

15. [Fanfic/Drabble|Oneshot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Littlest thing

16. [Fanfic/Longfic][EXO][ChanBaekVN FicTeam] Watch out !

17. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Trăng tròn hay trăng khuyết

18. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Đây là cách ChanYeol hóa điên

19. [Fanfic/Drabble][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Cách nhanh nhất để quên đi một cơn đau

20. [Fanfic/Oneshot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] It’s Sunday,again

21. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Bitch,you’re suck !

22. [Fanfic/Longfic][ChanBaek/KaiSoo/HunHan][ChanBaekVN FicTeam] Tấn công trai đẹp

23. [Fanfic/Long Fic][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Trò chơi cảnh sát

24. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Sex now,Mr Byun

25. [Fanfic/Drabble][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Honestly

26. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Lỗ hổng của truyền thông

27. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] WGM hay BaekHyun?

28. [Fanfic/Drabble][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] B.

29. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] With your love

30. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Ánh nắng sau cơn mưa

31. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][ChanBaekVN FicTeam] Nhật kí khám răng

32. Mỗi ngày 1 siêu đoản văn ChanBaek/Xán Bạch

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

ORTHER COUPLES

1. [Fanfic/One Shot][KaiSoo][ChanBaekVN FicTeam] Another side

2. [Fanfic/Shortfic][KrisHan][ChanBaekVN FicTeam] Lời hứa

3. [Fanfic/One Shot][HunHan][ChanBaekVN FicTeam] Hẹn giờ

4. [Fanfic/One Shot][KrisHan][ChanBaekVN FicTeam] Ở nhà tao,vợ tao là nhất !

5. [Fanfic/One Shot][HunHan][ChanBaekVN FicTeam] Baby Step

6. [Fanfic/One Shot][HunHan][ChanBaekVN FicTeam] Baby Back

7. [Fanfic/One Shot|Drabble][HunHan][ChanBaekVN FicTeam] 111 lý do tại sao LuHan ghét SeHun

8. [Fanfic/One Shot][KaiSoo][ChanBaekVN FicTeam] Ba lần chết

9. [Fanfic/One Shot|Drabble][KaiHun][ChanBaekVN FicTeam] Bad guy,blue jeans

10. [Fanfic/Shortfic][ChenXiu][ChanBaekVN FicTeam] Smoky eyes

11. [Fanfic/Series][HunHan][ChanBaekVN FicTeam] Bubble tea,cupcake and so many things we share

12. [Fanfic/One Shot][KrisHan][ChanBaekVN FicTeam] Fanfan à~~

13. [Fanfic/Oneshot][KrisTao][ChanBaekVN FicTeam] Find your love

14. [Fanfic/One Shot][KaiSoo][ChanBaekVN FicTeam] Can’t help but wait

15. [Fanfic/One Shot|Drabble][TaoHun][ChanBaekVN FicTeam] Where is my home?

16.

============

Thân : ♥ChanBaekVN♥

11 comments on “♥ChanBaekVN FicTeam♥

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s