♥ChanBaekVN FicTrans♥

– Fic ở mục này do Translator và author của ♥ChanBaekVN♥ trans,là ĐỘC QUYỀN , DON’T TAKE OUT

– ChanBaekVN TransTeam :
ShimMinWoo (Leader TransTeam aka Founder)
+ Kirin 95er ở Hà Nội (tạm nghỉ ôn thi Đại học)
+ JongHee 98er ở Hồ Chí Minh
+ Ỉn 95er ở Hà Nội (đã nghỉ)
+ Yummy 96er ở Hồ Chí Minh (tạm nghỉ ôn thi Đại học)
+ Mon 96er
+ Rô 94er Ở Hà Nội
+ Jenny 97er ở Thanh Hóa (đã nghỉ)
+
+
+
+
+

– ChanBaekVN FicTeam gồm:
+ Will 96er ở Đà Nẵng
+ JongHee 98er ở Hồ Chí Minh
+ Kyn 96er ở Hải Phòng
+ Sin 94er ở Hồ Chí Minh
+ Đào 98er ở Hà Nội
+ Jun 93er ở Hồ Chí Minh
+ Huệ Mẫn 98er ở Hà Nội

– Nếu bạn thấy khả năng viết fic của mình không tồi và quan trọng là bạn muốn đóng góp cho CBVN,hãy điền vào mẫu sau : https://docs.google.com/forms/d/1vka8Acc97t4Z67KyCgnUYKQ12aN4VguXzHHzFReeRxM/viewform

– Nếu bạn thấy khả năng trans của mình không tồi và quan trọng là bạn muốn đóng góp cho CBVN,hãy điền vào mẫu sau : https://docs.google.com/forms/d/1PnXHwnP9Jy66XarKb_CfoX_gzchgVJguBkMF3h14EU4/viewform

– ♥Password♥ các bạn đọc kĩ trước hỏi nhé !

anh-doc-dao-15

CHANBAEK

1. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS] Bức thư ChanYeol gửi cho BaekHyun : Khoảng cách

2. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS] Bức thư BaekHyun gửi cho ChanYeol : Em sẽ không từ bỏ

3. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS] Người duy nhất

4. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS] Chiếc bánh sinh nhật

5. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS] Tất cả bắt đầu như một trò đùa

6. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS] Đánh dấu sở hữu

7. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS] Lost

8. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS][Gift for ChanBaekVN] Paparazzi

9. [Fanfic/One Shot][ChanBaek][TRANS][Gift for ChanBaekVN] 10080

10. 

11. 

ORTHER COUPLES

1. [Fanfic/Longfic][HunHan][TRANS] World Of Chances

2. [Fanfic/One Shot][LayHan][TRANS] Without You

3. [Fanfic/One Shot][TaoKai][TRANS] Sát thủ

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

============

Thân : ♥ChanBaekVN♥

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s