♥EXO Quotes♥

– Đây là nơi tổng hợp Quotes trước khi ra mắt và sau khi ra mắt của 12 thành viên EXO.
– Quotes KHÔNG đảm bảo đúng 100%,được CBVN tổng hợp từ nhiều nguồn được cập nhật liên tục. CBVN không chấp nhận và chịu trách nhiệm bất kì hành động sao chép,chỉnh sửa và mang ra ngoài nào. Nếu bạn muốn chia sẻ,hãy chỉ dẫn link từ CBVN thôi.

============

1) SeHun : “Chúng ta phải sống khi đang làm điều gì đó mà chúng ta thích”

2) SeHun : “Chúng tôi có thể bị tách ra thành hai nhóm nhưng thực sự,chúng tôi là một đại gia đình”.

3) SeHun : “Chúng tôi thực tập cùng nhau,ăn cùng nhau và chia sẻ rất nhiều kỷ niệm với nhau.”

4) SeHun : “Không có sự cạnh tranh nào giữa chúng tôi (EXO-K và EXO-M) trong hoàn cảnh mà chúng tôi có yêu cầu phải tốt hơn so với những người khác.”

5) LuHan : “SeHun luôn luôn khiến tôi có một khao khát là chăm sóc tốt em ấy .”

6) LuHan : “Lần đầu tiên gặp Se Hun,em ấy có một chút giống Lay,nói chung là một đứa nhóc hiền lành”

7) SeHun : “Tôi không bao giờ biết tình bạn là gì,cho đến khi tôi gặp LuHan.”

8)

9)

10)

11) 

12)

13) 

14) 

15)

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s