[WEIBO] 120821 Cập nhật Weibo của LuHan

Ảnh

Ngày 21/08/2012 LuHan đã thay ảnh đại diện của mình trên Weibo thành hình logo đội bóng mà anh yêu thích – Manchester United.

Source : LuHan’s Weibo

Shared by : ♥ChanBaekVN♥

Take out with full credit

Advertisements

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s