[ChanBaekVN’s Map] Hãy đọc để có thể dễ dàng tìm thứ mà bạn muốn ^^

11890_529382827102769_2033132483_n

Page (chiều ngang)

I: EXO (EXO Profile)
1) EXO Fatcs
2) EXO members’s account
3) EXO Official Links
* EXO-M
* EXO-K
4) EXO Quotes
5) Pre-debut (cả 12 thành viên)
* EXO-M
Kris
Xiumin
LuHan
Lay
Chen
Tao
* EXO-K 
SuHo
BaekHyun
ChanYeol
D.O
Kai
SeHun
6) Link Video

III: ChanBaekVN (Tổng hợp các thông tin,cách liên lạc)
1) ChanBaekVN DesTeam
2) ChanBaekVN SubTeam
3) ChanBaekVN Tổng hợp (Được tìm và tổng hợp bỏi ChanBaekVN)
4) ChanBaekVN’s Events (Nơi tổng hợp các sự kiện của ChanBaekVN. Gồm các Project,Offline,…)
5) ChanBaekVN’s Fanfics
ChanBaekVN FicTeam (Fic do author của ChanBaekVN viết)
ChanBaekVN FicTrans (Fic do author/translator của ChanBaekVN trans)
* Đam mỹ (do author của ChanBaekVN viết)
6) ChanBaekVN’s Recruitments (Nơi tuyển dụng)
7) ChanBaekVN’s Teams (Ảnh và profile của các thành viên trong đại gia đình ChanBaekVN)
8) ChanBaekVN’s Polls
9) Gifts for ChanBaekVN
10) Password
11) Shopping on ChanBaekVN
12) ChanBaekVN’s Rules

IV: Liên hệ quảng cáo
V: Donate cho ChanBaekVN

Widget (Chiều dọc)

I: Search on ChanBaekVN
II: [POLL] Bạn có muốn CBVN up fic X-Baek hoặc Chan-X trên https://chanbaekvn.com/ không?

III: [POLL] Bạn mong đợi Chap/Story mới của fic nào nhất?

IV: Bạn muốn ChanBaekVN up gì nhất?

V: Park ChanYeol

chanyeolhihi

VI: Byun BaekHyun

baekhyunhihi

VII: ChanBaekVN
The First official fansite for couple ChanYeol and BaekHyun from EXO-K in Vietnam. Contact : chanbaekvn@gmail.com . Slogan : Fly To EXO Planet

o(≧▽≦)o♥Twitter♥o(≧▽≦)o
o(≧▽≦)o♥Facebook♥o(≧▽≦)o
o(≧▽≦)o♥Fansite♥o(≧▽≦)o
o(≧▽≦)o♥Tumblr♥o(≧▽≦)o
o(≧▽≦)o♥Youtube♥o(≧▽≦)o
o(≧▽≦)o♥Weibo♥o(≧▽≦)o
o(≧▽≦)o♥Ask♥o(≧▽≦)o

ChanBaekVN’s Logo : 11890_529382827102769_2033132483_n
ChanBaekVN’s Icon : bmgnw93
VIII: ChanBaekVN’s Twitter
IX: ChanBaekVN’s Facebook
X: ChanBaekVN’s Site
XI: ChanBaekVN’s views
XII: How many people are visiting ChanBaekVN?
XIII: ChanBaekVN updates
XIV: ChanBaekVN’s hot issue
XV: Affiliate With ChanBaekVN
XVI: ChanBaekVN’s tag
XVII: ChanBaekVN’s Timetable
XVIII: ChanBaekVN’s Visitors

============

Thân : ♥ChanBaekVN♥

One comment on “[ChanBaekVN’s Map] Hãy đọc để có thể dễ dàng tìm thứ mà bạn muốn ^^

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s