[TRANS] 130502 Cập nhật Twitter của Super Junior RyeoWook

765023142

765023134

남미 잘 다녀왔냐고 먼저 챙기는 착한 Do경수 !! 노래 연습 한창인 백현이~ 컴백 얼른 해서 가요계 박살내랑 ~! 기.대.해.도.좋.아.Let’s go ~

[VieTrans] D.O KyungSoo người đầu tiên đã hỏi tôi rằng tôi có thời gian ở Nam Mỹ tốt chứ! BaekHyun hiện đang tập trung vào việc tập hát ~ Hãy trở lại nhanh lên và làm nổ tung công nghiệp ~! Các bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Cố lên ~

날씨도 좋고 ~ ♬nowplaying ▷▷▷ The rest of my life – Brian McKnight

[VieTrans] Thời tiết thật đẹp ~ ♬ đang nghe ▷▷▷ The rest of my life – Brian McKnight

Source : Super Junior RyeoWook’s Twitter
VieTrans + Shared by : https://chanbaekvn.com/
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Advertisements

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s