[TRANS] 130503 Cập nhật QQ của Tao

iX9O9lGaOyfS7

[VieTrans] 20 tuổi,đây mới chỉ là sự bắt đầu ! Lâu như các bạn muốn,lâu như tôi có nó. Hãy bước đi cùng nhau mãi mãi và bất cứ lúc nào, Tôi yêu các bạn.

Source : Tao’s QQ
VieTrans + Shared by : https://chanbaekvn.com/
TAKE OUT WITH FULL CREDITS
Advertisements

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s