[TRANS] 130508 Cập nhật Weibo của LuHan

Ảnh

[VieTrans] Sir Alex Ferguson, ngài đã phải vất vả rồi

*Alex Ferguson đã nghỉ làm huấn luyện viên cho đội tuyển Manchester United vào ngày 8/5/2013 sau 26 năm làm việc và LuHan đã lấy một bức ảnh của ông ấy làm ảnh đại diện*

Source : LuHan’s Weibo
Capped by : EXOdicted
VieTrans : @ChanBaekVN
TAKE OUT WITH FULL CREDITS
Advertisements

2 comments on “[TRANS] 130508 Cập nhật Weibo của LuHan

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s