[PICS][TRANS] 130516 Cập nhật Weibo của EXO-M,EXO-K và SMTOWN | Cập nhật Twitter của SMTOWN

Weibo của EXO-M,EXO-K

ẢnhẢnh

EXO终于要回归了!他们要发行第一张正规专辑《XOXO (Kiss&Hug)》,并以12人的形式展开活动。请期待17日起开始公开的预告照~[抓狂]

[VieTrans] EXO cuối cùng cũng trở lại ! Họ sẽ tiết lộ album đầu tiên của họ《XOXO (Hôn và Ôm)》, và sẽ hoạt động như 12 thành viên. Hãy đợi ngày 17 khi mà cac hình ảnh teaser chsinh thức sẽ được bắt đầu tiết lộ~[抓狂]

Twitter của SMTOWN

 9bb2c1d0jw1e4pv0qfipgj20rs0rsdkv

Finally, EXO is back with their 1st album ‘XOXO (Kiss&Hug)’ !

[VieTrans] Cuối cùng,EXO trở lại với album đầu tiên của hộ “XOXO” (Hôn và Ôm)!

9bb2c1d0jw1e4pv1168q8j20rs0rstel

EXO’s new teaser images will be released tomorrow!

[VieTrans] Hình ảnh teaser mới của EXO sẽ được tiết lộ vào ngày mai!

Source : EXO-M’s Official Weibo + EXO-K’s Official Weibo + SM’s Official Twitter
VieTrans + Shared by : https://chanbaekvn.com/
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Advertisements

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s