[PIC][TRANS] 130516 Cập nhật Twitter của Ryan S. Jhun

Twitter

BKW-sJcCcAEDZAd

[VieTrans] Kiss&Hug xoxoxo xoxoxo họ đang đến …. hãy chờ nhé ^^ Các borim cuối cùng đã trở lại ^^ Chờ các borim chứ??? ^^ Tiến lên EXO K cho đến0 M ^^

Twitter2

[VieTrans] Rồi rồil xoxoxo cuối cùng cũng trở lại..haha nên đừng khóc nữa ^^ hãy vui lên và sẵn sàng cùng nhau ăn mừng. ^^ Đừng khóc nữa,EXO đang trở lại ^^

Source : Ryan S. Jhun’s Twitter
Cap + VieTrans + Shared by : https://chanbaekvn.com/
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Advertisements

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s