[NEWS] 130624 EXO,đạt được thứ hạng đầu tiên ngay khi họ trở lại thành một nhóm đầy đủ? “Nước mắt nói lên quãng thời gian khó khăn của chúng tôi”

Advertisements
By ChanBaekVN Posted in Pic

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s