[PROJECT][ChanBaekVN] Mừng sinh nhật lần thứ 22 của ChanYeol: Happy22ChanYeol

ChanBaekVN

– 27/11 mới đến sinh nhật ChanYeol nhưng CBVN mở project (PJ) sớm để PJ có thể chất lượng và nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn. – Sinh nhật thứ 22 của BaekHyun,CBVN rất tiếc vì đã không thể mở PJ vì Founder Woo bận thi Đại học nên sẽ cố hết sức mình tại PJ này.

Happy22ChanYeol

POaXEVV

View original post 84 more words

Advertisements
By ChanBaekVN Posted in Pic

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s