[NEWS] 131211 Người lan truyền đoạn thu âm cuộc nói chuyện khi đang chơi LoL của EXO để lại lời xin lỗi và tiết lộ làm thế nào đoạn thu âm bị ghi lại

Advertisements
By ChanBaekVN Posted in Pic

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s