[LIST] Kết quả bình chọn năm 2013 của KpopStarz: Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất,nhóm nhạc và nghệ sĩ của năm

ChanBaekVN

Ca khúc K-Pop bạn yêu thích năm 2013: No 2 Growl , No 7 WOLF

Ảnh

View original post 83 more words

Advertisements
By ChanBaekVN Posted in Pic

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s