[NEWS] 140116 Vận động viên thể dục dụng cụ Son Yeon Jae nói rằng nhóm nhạc thần tượng yêu thích của cô ấy là EXO

Advertisements
By ChanBaekVN Posted in Pic

~ Fly to EXO Planet ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s